Prijedlog II. izmjene i dopune prostornog i urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca – objava javne rasprave

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zaključka Gradonačnika Grada Vrbovca Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca i Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

Javna rasprava održat će se u periodu od 1. do 16. kolovoza 2013. godine, organiziranjem javog uvida i javnog izlaganja. Javni uvid bit će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostoru gradske vijećnice Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni i grafički dijelovi prijedloga Planova te sažetak za javnost.

Javno izlaganje održat će se u utorak 6. kolovoza 2013. godine u 9,00 sati u prostoru gradske vijećnice u gradu Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9.