Objava natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Vrbovec raspisao je pet natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Traži se: stručni/a suradnik/ca za promet i komunalnu infrastrukturu, stručni/a suradnik/ca za gospodarenje nekretninama, upravni/a referent/ica za utuživanja i naplate komunalne naknade, suradnik/ca za promet i komunalnu infrastrukturu te upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti.

Natječaji su otvoreni do 1. kolovoza 2013. (opširnije)