Objava natječaja za zapošljavanje Stručnog suradnika za gospodarenje nekretninama

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i Plana prijma u službu za 2013. godinu pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Grada Vrbovca objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto : Stručni suradnik za gospodarenje nekretninama.