Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije

Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije objavljen je u Večernjem listu 30. rujna 2013, a otvoren je za podnošenje prijava od 30. rujna 2013. do 15. listopada 2013. godine.

Svi kandidati koji se odluče zatražene dokumente donijeti osobno, koji žele preuzeti obrasce ili kojima su potrebne detaljne upute, mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 6009-492, isključivo od 8.00 do 13.00 sati, kada će biti prisutan nadležan referent koji će moći pregledati dokumentaciju i dati daljnje upute.

Tekst natječaja i obrasce za prijavu možete preuzeti s naših stranica.