Pripreme za projekt vodoopskrbe i odvodnje

U sklopu priprema velikog projekta vodoopskrbe i odvodnje za istok Zagrebačke županije koji obuhvaća novo vodocrpilište Kosnice te sustave vodoopskrbe i odvodnje, a biti će kandidiran za financiranje iz fondova Europske unije, započeta je analiza i priprema trasa budućeg vodovoda. Kako su nerazvrstane ceste u nadležnosti grada, a trase vodovoda ići će uglavnom uz ceste na tom poslu, radit će predstavnici grada i komunalca.

Istovremeno, u Komunalcu počinju pripreme za osnivanje novog poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju koje će se s takvim poduzećima iz drugih gradova i općina pripojiti Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije koja je nositelj projekta.