Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca i Prijedlogu II. Izmjene i dopune UPU-a Grada Vrbovca

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca i Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca održat će se u periodu od 13. do 22. studenog 2013. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid bit će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostoru gradske vijećnice Grada Vrbovca , Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni i grafički dijelovi prijedloga Planova te sažetak za javnost.

Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak 18. studenog 2013. godine u 10,00 sati u prostoru gradske vijećnice u gradu Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9.

S naših stranica možete preuzeti objavu javne rasprave: Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca i Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca