Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak, 14. studenoga 2013. održana je 4. sjednica Gradskog vijeća grada Vrbovca. Na sjednici je jednoglasno usvojena II. Izmjena i dopuna proračuna za 2013. godinu. Prihodi proračuna povećani su za 1.500.000 kn. Najveći dio tih sredstava (1.000.000 kn) raspoređen je za nastavak gradnje spojne ceste Vrbovec – Martinska Ves na trasi starog industrijskog kolosjeka, a ostatkom sredstava sufinancirat će se postavljanje lifta u Domu zdravlja, rekonstrukcija krova na Dječjem vrtiću te tekuće donacije Gradskoj zajednici športskih udruga i Vatrogasnoj zajednici Vrbovec.

Vijećnici su također prihvatili izmjene i dopune društvenog ugovora Komunalca i podržali odluku o osnivanju Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Vrbovec. Izvješća o poslovanju za 2012. godinu podnijeli su predstavnici I. i II. osnovne škole Vrbovec, Dječjeg vrtića Vrbovec, Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, Narodne knjižnice Vrbovec, a izvješća o radu podnijeli su predstavnici Gradske zajednice športskih udruga, Vatrogasne zajednice Vrbovec, udruge U.Z.O.R. i Turističke zajednice Vrbovec.

Imenovano je povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu: Ivan Fiket – predsjednik, Marina Sesvečanec – zamjenica te Jasna Cvetek Kolić, Ksenija Omazić i Marijan Kralj. Za predstavnika grada u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske imenovana je Marina Sesvečanec.