Gradnja spojne ceste Vrbovec – Martinska Ves

Gradnja spojne ceste Vrbovec – Martinska Ves ide prema planu. Probijena je trasa u cijeloj dužini i u tijeku je postavljanje podloge, rubnjaka i odvodnje. Hrvatske ceste odobrile su radove, kao dio tog projekta, koji obuhvaćaju izgradnju lijevog skretača, autobusnog stajališta i spoja državne ceste D41 i spojne ceste Vrbovec – Martinska Ves i te radove će sufinancirati u iznosu 350.000 kuna. Završetak radova se očekuje iduće godine.