Poziv na prijavu u program stručnog usavršavanja “Pokreni promjenu!”

Zagrebačka županija – Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu partner je na projektu „Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira“ Foruma za slobodu odgoja koji se financira iz programa pretpristupne pomoći IPA 2010. Navedeni projekt provodi se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske županije te Grada Zagreba. U sklopu projekta do sada su provedene sljedeće aktivnosti:

  • provedeno je kvalitativno istraživanje (putem fokus grupa) o interesima djece i mladih te o problemima s kojima se svakodnevno suočavaju (provedeno u 8 osnovnih i srednjih škola, obuhvaćeno 82 učenika)
  • provedene su radionice s učenicima istih škola u cilju podizanja njihove svijesti o mogućnostima društvene angažiranosti i volontiranja na područjima od njihovog interesa (održano 18 radionica i obuhvaćeno 364 učenika)
  • izdana je publikacija „Da sam ja netko! Istraživanje o stavovima djece i mladih u Republici Hrvatskoj“ koja objedinjava rezultate fokus grupa i radionica

Sljedeći korak u projektu je program stručnog usavršavanja „Pokreni promjenu“ koji će se održati 10.-14. ožujka 2014. godine.

S naših stranica možete preuzeti poziv i prijavnicu za stručno usavršavanje.