Savjet mladih Grada Vrbovca – javni poziv

Grad Vrbovec danas je raspisao natječaj za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Vrbovca. Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave, a prijedlozi se podnose u pisanom obliku u Ured gradonačelnika. Prijedloge mogu poslati udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada. U tom smislu, mladi su osobe s prebivalištem na području Grada Vrbovca, u dobi od 15 do 29 godina. S naših stranica možete preuzeti Javni poziv i potrebne obrasce za prijavu.

Javni poziv

Prijavnica