Gradsko vijeće Grada Vrbovca

Gradsko vijeće Grada Vrbovca proteklog je tjedna održalo sjednicu, na kojoj je svih sedam točaka dnevnog reda jednoglasno prihvaćeno.

Vijećnici su, među ostalim, usvojili Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, kojim su obuhvaćene aktivnosti održavanja javnih površina, košnja trave, sadnja ukrasnog bilja, cvijeća, čišćenje javnih površina, uređenje dječjih igrališta, održavanje nerazvrstanih ceste s asfaltnim i makadamskim kolnikom, funkcioniranje, održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina, uklanjanje životinjskih lešina te održavanje kanalizacije na području Vrbovca. Za te je namjene u 2014. godini predviđeno tri milijuna i 605 tisuća kuna, a sredstva će se osigurati iz komunalne naknade (3,5 milijuna kuna) te iz naknade za razvoj u cijeni vode (105 tisuća). Kada je riječ o prošlogodišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture, ukupno je uloženo tri milijuna i 10 tisuća kuna, što odgovaran i planiranim sredstvima za tu godinu. Najveća stavka odnosi se na održavanje javne rasvjete, za što je potrošeno milijun i 675 tisuća kuna

Također je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, kojim su obuhvaćene aktivnosti projektiranja i građenja, uređenje dječjih igrališta, izgradnja ceste po starom industrijskom kolosijeku, izgradnja javne rasvjete, izgradnja sekundarne vodovodne mreže, kanalizacije i sanacije odlagališta otpada Beljavine. Za te poslove u ovoj je godini planirano gotovo 4 milijuna 655 tisuća kuna Inače, vijećnici su prihvatili i Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za proteklu godinu za što je utrošeno pet milijuna 340 tisuća kuna, ili 97,5 posto od planiranoga.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomica Pisačić predstavio je izvješće o izvršenju programa u sklopu javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju, sportu, vatrogastvu te ostalim aktivnostima, za što je u protekloj godini izdvojeno 16 milijuna i 400 tisuća kuna.

Na sjednici je usvojena i Odluka o upravljanju imovinom Grada Vrbovca, što je prva takva odluka uopće te je namjera racionalnim upravljanjem gradske imovine osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu, odnosno prihode koji će se koristiti za opće dobro, a krajnji cilj je uspostava Registra imovine.

Nadalje, svi vijećnici su dali suglasnost za potpis ugovora kojim Udruženje obrtnika Gradu Vrbovcu daruje svoju nekretninu, odnosno zgradu Udruženja u Križevačkoj ulici. Gradonačelnik Vladimir Bregović i vijećnici pohvalili su namjeru Udruženja za uključivanje u projekt Poduzetničkog centra i inkubatora, koji bi trebao biti smješten upravo u toj zgradi.

Na kraju trosatne sjednice izabrani su i članovi Savjeta mladih te je na mandat od dvije godine izabrano sedam članova Savjeta. To su: Maja Novosel (Forum mladih SDP-a), Dragutin Gregurić (DVD Poljanski Lug), Domagoj Debogović (Vrbovec Wireless), Marko Budiselić (Vrbovec Wireless), Kristina Đuranec (HNS Vrbovec), Irena Starešec (HNS Vrbovec) i Tomislav Grežina (Vrbovečka udruga studenata). Vijeće je također imenovalo Odbor za dodjelu nagrada i priznanja te je za predsjednika izabran Josip Jambrač (predsjednik Gradskog vijeća), dok su članovi Slavko Povrlišek, Mijo Mijatović, Zlatko Herček i Tihomir Antolković.