Obavijest o ostvarivanju prava na troškove ogrjeva u 2014. godini.

Ovogodišnja dodjela potpore za nabavku drva za ogrjev provoditi će se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članak 43., odnosno pravo na potporu imati će korisnici zajamčene minimalne naknade koji su to pravo ostvarili pri nadležnom Centru za socijalnu skrb, a imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovca.

Zahtjeve za ostvarivanje ovog prava više nije potrebno podnositi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vrbovca, već će se rješenja donositi po službenoj dužnosti na temelju popisa osoba koje ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu dostavljenu od strane Centra za socijalnu skrb Vrbovec zaključno sa 18. kolovozom 2014. godine.