Odluka o dugoročnom zaduženju za investiciju nabave komunalne opreme i sanaciju odlagališta Beljavine

Gradsko vijeće jučer je s 12 glasova za i 3 suzdržana dalo svoju suglasnost na Odluku o dugoročnom zaduženju Komunalca Vrbovec kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za investiciju nabave komunalne opreme te sanaciju odlagališta Beljavine. Ukupan iznos kredita pri HBOR-u za nabavu komunalne opreme iznosit će oko 1,4 milijuna kuna, dok će svota kredita za sanaciju Beljavina biti blizu 2,9 milijuna kuna. Komunalac će se tako zadužiti na 11 godina, uz poček od 3 godine i kamatnu stopu od 3 posto godišnje.

Odvojeno prikupljanje otpada

Svi gradovi i općine u Hrvatskoj od kraja srpnja građanima moraju omogućiti razvrstavanje sedam iskoristivih komponenata otpada – papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnoga i glomaznog otpada. Postavljanje "zelenih otoka" početak je uspostave sustava, a sljedeća faza je omogućiti građanima odvajanje otpada ispred kućnog praga, što otvara mogućnost formiranja cijene odvoza otpada na temelju količine. Direktor Komunalca Vrbovec Dražen Sudinec ističe kako je na području Vrbovca prva faza već obavljena, jer je na odlagalištu otpada Beljavine napravljeno reciklažno dvorište, čime je omogućeno odvojeno odlaganje otpada te dodaje kako u Vrbovcu već godinama postoje zeleni otoci na kojima je moguće odlagati otpad staklo, plastiku, papir i slične materijale. Inače, Komunalac je nedavno zaključio dva natječaja i odabrao najpovoljnije ponuđače. Prvi je vezan uz sanaciju odlagališta otpada Beljavine i vrijednost tih radova procijenjena je na 7,1 milijun kuna.

Drugi dio odnosi se na nabavu opreme potrebne za uvođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, čija je vrijednost 2,3 milijuna kuna Od toga:

– Grad Vrbovec

– Općina Gradec

– Općina Farkaševac

– Općina Preseka

 • Ukupan iznos: 1.573.244,00 kn
 • Fond 40%: 629.297,60 kn
 • Grad Vrbovec – HBOR: 943.946,40 kn
 • Ukupan iznos: 471.618,00 kn
 • Fond 60%: 282.970,80 kn
 • Općina Gradec – HBOR: 188.647,20 kn
 • Ukupan iznos: 96.264,00 kn
 • Fond 60%: 57.758,40 kn
 • Općina Farkaševac – HBOR: 38.505,60 kn
 • Ukupan iznos: 76.151,00 kn
 • Fond 60%: 45.690,60kn
 • Općina Preseka – HBOR: 30.460,40 kn

U ovaj projekt zajednički ulaze Grad Vrbovec te općine Gradec, Farkaševac i Preseka, dok su Dubrava i Rakovec djelatnost prikupljanja otpada povjerili privatnoj tvrtki. Sudinec također navodi kako će građani do kraja godine dobiti plave kante za papir, u pripremi su i posebne vreće koje su namijenjene prikupljanju plastične ambalaže te posebne vreće za odvajanje plastičnih vrećica i folija, dok će kompostere dobiti samo stanovnici užeg dijela grada Vrbovca te općine Gradec, a ostali građani moći će ih nabaviti po povoljnijim cijenama. Model obračuna komunalnog otpada prema masi građane bi trebalo potaknuti na odvajanje otpada.

Inače, cilj na razini Hrvatske je do početka 2020. godine osigurati reciklažu najmanje 50% komunalnog otpada. Uz to je do 2018. godine potrebno zatvoriti odlagališta otpada i uspostaviti centre za gospodarenje otpadom. Ciljevi koji su postavljeni u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom su smanjenje odlaganja i povećanje recikliranja, za što je uvjet uvođenje primarne selekcije otpada.