Sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici vrbovečkog Gradskog vijeća proteklog su tjedna održali sjednicu na kojoj su raspravljali o pet točaka dnevnog reda. Vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec“, čime je grad Vrbovec izrazio službeni zajednički interes za suradnju te spremnost sudjelovanja, pripreme, provedbe i financiranja ovog projekta.

Gradonačelnik Vladimir Bregović govorio je o strateškoj važnosti projekta čija izrada traje već sedam godina, a planirana je izgradnja 60 kilometara nove kanalizacijske mreže (od toga 47 km gravitacijske mreže i 13 km tlačnih vodova) te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. – Izgradnja nove kanalizacijske mreže usko je povezana s projektom Vodoopskrbe i odvodnje istoka Zagrebačke županije, međutim važno je istaknuti da krajnji rezultat ovih projekata neće donijeti dodatna opterećenja za gradski proračun – zaključio je gradonačelnik. Direktor tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec Dražen Sudinec odvodnju je označio kao jedan od najvećih projekata na vrbovečkom području, a novom mrežom bit će obuhvaćeno oko 14.700 stanovnika. – Konzultanti dali su pozitivno mišljenje na projekt, koji je odabran na temelju najpovoljnije cijene za krajnje potrošače – rekao je Sudinec.

Gordan Vukelić, direktor tvrtke Hidroinženiring, koja je i izradila studiju izvedivosti, vijećnicima je predstavio rezultate studije te ih upoznao s glavnim odrednicama projekta. Naglasio je kako je rješavanje problema odvodnje vrlo važno, jer je to bio i jedna od uvjeta u predpristupnim pregovorima prilikom ulaska Hrvatske u EU. Vrbovec je označio kao pozitivan primjer što se tiče spremnosti za ovaj posao, međutim s druge strane je naglasio i problem slabe priključenosti na postojeću mrežu što je otegotna okolnost prilikom prijave projekata za sufinanciranje putem europskih fondova. Inače, trenutna pokrivenost našega područja je oko 40 kilometara kanalizacijske mreže, a ovim projektom predviđena je izgradnja 60 kilometara nove kanalizacijske mreže (od toga 47 km gravitacijske mreže i 13 km tlačnih vodova). Nakon vrlo opsežnih priprema, Europska unija je potvrdila projekt, čija je vrijednost procijenjena na oko 20 milijuna eura, od čega će sredstvima iz Kohezijskog fonda EU biti financirano 68 posto, a 32 posto nacionalnim sredstvima.

Vijećnici su također prihvatili Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom na području Vrbovca za razdoblje od 2014. do 2019. godine, čija je izrada propisana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i u kojem se definiraju sve aktivnosti i mjere vezane uz djelatnost gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca izrađen je u svrhu definiranja okvira za održivo gospodarenje otpadom, što obuhvaća skup aktivnosti i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu sakupljanja, prijevoza, uporabe i zbrinjavanja otpada te nadzor nad tim aktivnostima i mjerama. Organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Gradu Vrbovcu je obuhvaćeno 13.259 stanovnika, što je oko 90% svih stanovnika grada. Uz kućanstva, sakupljanje komunalnog otpada se obavlja i iz svih gospodarskih subjekata s područja Grada Vrbovca.

Prihvaćen je i izvještaj o izvršavanju proračuna grada Vrbovca za prvih šest mjeseci ove godine, koji pokazuje slabije punjenje proračuna od predviđenoga. – Proračun Grada Vrbovca ostvario je u prvom polugodištu 2014. godine ukupno 13.237.564,34 kn prihoda i primitaka te je izvršeno ukupno 15.678.285,95 kn rashoda i izdataka. Temeljem navedenog, evidentan je negativan rezultat u visini 2.440.721,61 Kn. Godišnjim izvještajem za 2013. godinu utvrđen je negativni rezultat poslovanja od 1.360.313,00 kn koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2014. godine iznosi -3.801.034,61 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi i primici su manji za 18%, a rashodi i izdaci za 5% – stoji u obrazloženju polugodišnjeg izvještaja.

Na prošlotjednoj sjednici gradskog vijeća prihvaćeno je rješenje o razrješenju ravnateljice DV Vrbovec te je vršiteljicom dužnosti ravnateljice imenovana Željka Šimanović, uz to usvojene su izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec.

Na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća svoje izvještaje o radu i poslovanju iznijeli su predstavnici Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Narodne knjižnice te I. i II. osnovne škole Vrbovec.

Opširnije o ovoj temi pročitajte i u sljedećem broju Vrbovečkih novina, koji izlazi 14. listopada 2014.