Obavijest

„Grad Vrbovec je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca te Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Grada Vrbovca dužan svim obveznicima plaćanja komunalne naknade dostaviti rješenje o visini komunalne naknade za 2015. godinu s uplatnicama.

U cilju ekonomičnosti dostave navedenih pismena Gradonačelnik Grada Vrbovca donio je Odluku da će ista na kućne adrese obveznika dostavljati osobe zaposlene u Gradu Vrbovcu (osobna dostava putem dostavljača), a koji su rješenjem Gradonačelnika ovlašteni za dostavu gore navedenih pismena sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Dostavljači će prilikom dostave pismena imati vidno iskazane iskaznice ovjerene od Grada Vrbovca. Dostava će se izvršiti od 16. veljače do 13. ožujka 2015. godine. Molimo građane za suradnju da se što ažurnije i ekonomičnije izvrši zakonska obveza.“