Konačne liste stipendista u školskoj godini 2014./2015.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vrbovca objavio je konačne liste stipendista u školskoj i akademskoj godini 2014./2015. Potpisivanje ugovora i aneksa održat će se u četvrtak, 12. ožujka 2015. godine, u prostorijama velike gradske vijećnice, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, s početkom u 16,00 sati.

Mole se svi stipendisti da sa sobom ponesu fotokopije kartica ili ugovora isključivo žiro računa na koje će se stipendije u narednom periodu uplaćivati.

Računi moraju glasiti na ime i prezime stipendista. U slučaju nejasnoća potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/2799-914 ili putem e-maila robert.haic@gmail.com

Učeničke stipendije – konačna lista

Studentske stipendije – konačna lista