Prijave za rad u biračkim odborima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca zaprima prijave za rad u biračkim odborima u vrijeme Izbora za vijeća mjesnih odbora, koji će se održati 10. svibnja. Prijaviti se mogu nestranačke osobe i to za pozicije predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora, a zainteresirani se trebaju javiti u prostorije Gradskog izbornog povjerenstva u zgradi Grada, soba 39/1, gdje će dobiti sve potrebne informacije. Rok za prijavu je najkasnije do 21. travnja.