Natječaj za stručno osposobljavanje

Grad Vrbovec raspisao je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za upravnog referenta za pismohranu i opće poslove. Isti traje od 30. srpnja do 07. kolovoza 2015. godine.

Natječaj