Javni poziv za prijavu Programa i projekata udruga od javnog interesa

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vrbovca objavio je Javni poziv za prijavu Programa i projekata udruga od javnog interesa za Grad Vrbovec za sufinanciranje iz Proračuna Grada Vrbovca u 2016. Godini.

Javni poziv i potrebni obrasci za prijavu