Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu

Pročelnica Upravnog odjela za financije donijela je odluku o poništenju Natječaja za prijam u službu.

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu