Natječaji do 2016.

Objave u Narodnim novinama o postupcima javne nabave grada Vrbovca možete pogledati na On – line popisu objava. Nakon otvaranja popisa treba u gornjem desnom kutu stranice kliknuti "na formular traži" te u polje Naziv naručitelja upisati: Grad Vrbovec i odabrati vrstu : On-line popis objava

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11) a u svezi s člankom 20. st.1.toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) objavljujemo: Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Sukladno članku 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Grad Vrbovec objavljuje: Plan javne nabave za 2013. godinu.

Sukladno članku 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Grad Vrbovec objavljuje: Registar ugovora i okvirnih sporazuma javne nabave Grada Vrbovca

Odluka o stavljanju izvan snage Plana javne nabave za 2013. godinu

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU DVA VATROGASNA VOZILA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Na temelju članka 24.st.3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11) gradonačelnik Grada Vrbovca, postupajući prema zahtjevu za nabavu br. 001-12/2014, donosi Odluku o ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupku javne nabave radova rekonstrukcije i nadogradnje poslovne zgrade na Gradskom stadionu u Vrbovcu: Rekonstrukcija i nadogradnja poslovne zgrade na Gradskom stadionu – dokumentacija

Troškovnik

 

Na temelju Pravilnika kojim se utvrđuje postupak provedbe bagatelne nabave do 200.000,00 kuna za robe i usluge, te do 500.000,00 kuna za radove KLASA: 330-01/13-02/01, URBROJ: 238/32-04/02-13-1 od 06. prosinca 2013. Godine, GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, OIB 44465794587 objavio je poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: dovršetak radova na krovu kapelice Blažene Djevice Marije u Gornjem Tkalcu.

Dokumentacija

 

Na temelju članka 24.st.3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11) gradonačelnik Grada Vrbovca, postupajući prema zahtjevu za nabavu br. 05-01/2014, donosi Odluku o ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupku javne nabave prijevoza učenika I. i II. osnovne škole Vrbovec.

Prijevoz učenika – dokumentacija

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave – RADOVI NA ADAPTACIJI DRUŠTVENOG DOMA U TKALCU, evidencijski broj nabave:001-12-3/14.

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Obrt za građ.lim.vl.J.Klasić, Župana Junka 4, 10340 Vrbovec

2. Građevinski obrt JUMA vl. Marijan Jurić, Celine 87, 10340 Vrbovec

3. Obis d.o.o., Andrije Hebranga 14, 10340 Vrbovec

Rok za dostavu ponuda do 22.10.2014.godine u 11h.

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave – RADOVI NA ADAPTACIJI DRUŠTVENOG DOMA U NOVOM SELU, evidencijski broj nabave:001-12-4/14.

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Obrt za građ.lim.vl.J.Klasić, Župana Junka 4, 10340 Vrbovec

2. Limarija Gavran, Zagrebačka 191, Trstenik, S.Kraljevac 10361

3. Obis d.o.o., Andrije Hebranga 14, 10340 Vrbovec

Rok za dostavu ponuda do 24.10.2014.godine u 11h.

Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Vrbovca za 2014. godinu

Plan javne nabave Grada Vrbovca za 2015. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi

I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2015. godinu

II. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2015. godinu

III. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2015. godinu

IV. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2015. godinu

V. izmjena i dopuna plana javne nabave za 2015. godinu

VI. izmjena i dopuna plana javne nabave za 2015. godinu

VII. izmjena i dopuna plana javne nabave za 2015. godinu

VIII. izmjena i dopuna plana javne nabave za 2015. godinu

Plan nabave Grada Vrbovca za 2016. godinu

1. Izmjene Plana nabave grada Vrbovca za 2016. godinu

Druge dopune Plana nabave grada Vrbovca za 2016. godinu

Treće izmjene Plana nabave grada Vrbovca za 2016. godinu

Četvrte izmjene Plana nabave Grada Vrbovca za 2016. godinu

Pete izmjene i dopune Plana nabave Grada Vrbovca za 2016. godinu.pdf

Dokumentacija za nadmetanje: Adaptacija društvenog doma Brčevec

Dokumentacija za nadmetanje: Adaptacija društvenog doma Cerje

Dokumentacija za nadmetanje: Dogradnja društvenog doma Negovec

Troškovnik

Dokumentacija za natječaja – prodaja osobnog automobila

 

Pružanje usluge prijevoza učenika s upisnog područja I. i II. Osnovne škole Vrbovec

Dokumentacija za nadmetanje

Tehnička specifikacija

 

Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Vrbovcu

Dokumentacija za nadmetanje

Ponudbeni list

Ponudbene tablice

Novelacija studije

Izjava o čuvanju povjerljivih informacija

Ovlast za zastupanje

Zapisnik o primopredaji

Projektni zadatak

Prijedlog ugovora

Prijedlog ugovora o energetskom učinku – druga verzija

Troškovnik

Troškovnik – druga verzija

1. pojašnjenje dokumentacije

2. pojašnjenje dokumentacije

3. pojašnjenje dokumentacije

4. pojašnjenje dokumentacije

5. pojašnjenje dokumentacije

6. pojašnjenje dokumentacije

7. pojašnjenje dokumentacije

8. pojašnjenje dokumentacije

9. pojašnjenje dokumentacije

 

Energetska obnova zgrade lokalne uprave u Vrbovcu

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje.pdf

Drugo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje.pdf

Obnova postojećih i dogradnja novih sanitarnih prostorija u odmaralištu Nerezine

Na temelju članka 1. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave radova na adaptaciji postojećih i dogradnju novih sanitarnih prostora u odmaralištu Nerezine, evidencijski broj nabave:004-09/15. Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. TRGOMONT d.o.o., Zagrebačka 22, Vrbovec

2. Instalaterski obrt „PRELOG“, Zagrebačka 34a, 10340 Vrbovec

3. OBIS d.o.o., Andrije Hebranga 14, 10340 VRBOVEC 10340

Rok za dostavu ponuda je 24.04.2015. do 11h.

 

Sanacija dijela krovišta u odmaralištu Nerezine

Na temelju članka 1. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave radova na sanaciji dijela krovišta u odmaralištu Nerezine, evidencijski broj nabave:004-09-2/15.

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Gradnja Mičuda d.o.o., Trg Petra Zrinskog 16, 10340 Vrbovec

2. Instalaterski obrt „PRELOG“, Zagrebačka 34a, 10340 Vrbovec

3. OBIS d.o.o., Andrije Hebranga 14, 10340 VRBOVEC 10340

Rok za dostavu ponuda je 02.06.2015. do 11h.

Izgradnja nogostupa u ulici Stjepana Radića

Na temelju članka 1. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave izgradnje nogostupa u ulici Stjepana Radića u Vrbovcu, evidencijski broj nabave:004-01/15.

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec, OIB: 01537106865

2. BOLČEVIĆ GRADNJA, Dugoselska 56, 10361 Sesvetski Kraljevac, OIB: 22594046568

3. Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a, Goričica, Donja Zelina. OIB: 86962125052

4. PedomASFALtI d.o.o., Trsatska 2/C, Zagreb, OIB: 73063070814

Rok za dostavu ponuda je 06.05.2015. do 11h.

Radovi na sanaciji interijera i izradi namještaja u odmaralištu Nerezine

Na temelju članka 1. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave radova na sanaciji interijera i izradi namještaja u odmaralištu Nerezine, evidencijski broj nabave:004-09-01/15.

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Akord dubrava d.o.o., Greda 12, 10341 Lonjica

2. Stolarija Svilić, Poljanski Lug 91, 10340 Vrbovec

3. Moderna izgradnja d.o.o., Zagrebačka ulica 134, 10370 Gračec

Rok za dostavu ponuda je 08.05.2015. do 11h.

Ugradnja vanjske stolarije na poslovnoj zgradi na Gradskom stadionu u Vrbovcu

Na temelju članka 1. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave „ugradnja vanjske stolarije na poslovnoj zgradi na gradskom stadionu u Vrbovcu“, evidencijski broj nabave: 004-12/15.

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. PLASTO – GAL, Gaj 5, 10340 Vrbovec

2. Staklarski obrt, proizvodnja i ugradnja plastične stolarije, vl.Josip Petrač, Zagrebačka 57, 10340 Vrbovec

3. Hunjed d.o.o., Krunoslava Kutena bb, 10340 Vrbovec

4. Aluplast Konstrukcije, Obrt, vl. Stjepan Jakopic, Celine 204, 10340 Vrbovec

Rok za dostavu ponuda je 30.07.2015. do 12h.

Radovi na sanaciji krovišta na ljetnoj pozornici u Vrbovcu

Na temelju članka 1. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave „Radovi na sanaciji krovišta na ljetnoj pozornici u Vrbovcu „, evidencijski broj nabave: 004-11/15

Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Građevinski obrt JUMA, Celine 87, 10340 Vrbovec

2. Gradnja Mičuda d.o.o., Trg Petra Zrinskog 16, 10340 Vrbovec

3. OBIS d.o.o., Andrije Hebranga 14, 10340 VRBOVEC 10340

Rok za dostavu ponuda je 30.07.2015. do 11h.

 

Uređenje igrališta i nabava opreme

 

Dokumentacija za nadmetanje

Dogradnja Gradskog stadiona u Vrbovcu

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

 

Pravilnik o bagatelnim nabavama

Pravilnik o bagatelnim nabavama

 

Ostali natječaji

Dokumentacija za nadmetanje 2014

DERATIZACIJA-Provedbeni plan Grad Vrbovec 2014

DERATIZACIJA-Program mjera Grad Vrbovec 2014

Grad Vrbovec raspisao je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je raspisan za radno mjesto Viši/a referent/ica naplate komunalnih prihoda.

Natječaj za radno mjesto VIŠI/A REFERENT/ICA NAPLATE KOMUNALNIH PRIHODA

Postupak javne nabave pozivom na dostavu

TI građevinski i obrtnički radovi

T4 stolarski radovi

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Grad Vrbovec pokrenuo je postupak javne nabave pozivom na dostavu ponuda u predmetu nabave – RADOVI NA ADAPTACIJI DRUŠTVENOG DOMA U NOVOM SELU, evidencijski broj nabave:001-12-4/14. Poziv za dostavu ponuda poslan je slijedećim gospodarskim subjektima: 1. Obrt za građ.lim.vl.J.Klasić, Župana Junka 4, 10340 Vrbovec 2. Limarija Gavran, Zagrebačka 191, Trstenik, S.Kraljevac 10361 3. Obis d.o.o., Andrije Hebranga 14, 10340 Vrbovec Rok za dostavu ponuda do 24.10.2014.godine u 11h.

Rekonstrukcija upravne zgrade Grada Vrbovca

Izrada glavnog projekta za Poduzetnički inkubator

Ponovni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Grada Vrbovca

Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave „Projekt razvoja širokopojasnog interneta“

IX. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2015. godinu

Natječaj za prodaju nekretnina u Gredi

Obavijest kandidatima – računovodstveni referent

Obavijest kandidatima- računovodstveni referent

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu

Obavijest kandidatima – poziv za testiranje – računovodstveni referent

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja – računovodstveni referent

Natječaj – Viši referent naplate komunalnih prihoda

Natječaj – Viši stručni suradnik za gospodarenje nekretninama

Javni poziv za dodjelu potpora za projekte i programe udruga u 2016. godini

Upute za prijavitelje

Tekst natječaja

Javni poziv udruge – OBRASCI

Rang lista udruga 2016

Potpore udrugama – Zaključak gradonačelnika 2016.

Postupci u tijeku

Adaptacija društvenog doma u Brčevcu

Adaptacija društvenog doma u Cerju

Adaptacija društvenog doma u Cerju

Plan prijma na SOR u Upravna tijela Grada Vrbovca

Obavijest kandidatima – komunalni redar

Obavijest kandidatima – viši referent za poljoprivredu

Legalizacija društvenih domova

Dokumentacija za nadmetanje