Štefa Iskra Kršnjavi

Pjesnikinja, prozaistica i prevoditeljica, Štefa Iskra Kršnjavi, poznatija kao Iva Rod, rođena je 17. prosinca 1869. u Vrbovcu. Osnovno obrazovanje stekla je u Križevcima, Mađarskoj i u Zagrebu. Predavanja iz književnosti slušala je na Sorbonni, na College de France i na Sveučilištu u Bernu. Radila je kao profesorica ženske realne gimnazije u Zagrebu. Udala se za povjesničara, povjesničara umjetnosti, književnika i javnog djelatnika Izidora Kršnjavog.

U književnosti se javila 1891. godine Crticom, feljtonom u „Hrvatskoj”, nakon čega u „Narodnim novinama” objavljuje pripovijesti i humoreske, a po časopisima i pjesme. Dijelovi romana Teodora izlazili su u „Narodnim novinama” (1899), a pripovijest Siren u „Strossmayerovoj spomen-knjizi”.

Objavila je dvije knjige pjesama (dva sveska) Pjesme (1905. 1912.). Riječ je o formalno raznorodnim, ali blijedim pjesničkim ostvarenjima u kojima dominira ljubavna lirika, no pojavljuje se i socijalna, nastala kao revolt zbog društvene nepravde ili ljudske naravi, te pejzažna poezija, kao i ciklus Uz gusle — po uzoru na deseteračku narodnu poeziju. Među klasičnim oblicima stiha pojavljuju se pasusi kratke poetske proze koji joj obično služe za opise snovitih, ekstatičnih raspoloženja, nestvarnih susreta s božanskim bićem pjesnika, ili pak za simboličnu borbu s Ljubavi i Smrti, nakon koje dolazi Bol kako bi oplemenila pjesnikinjinu dušu. Prevela je neka kapitalna književna djela s francuskog (Rostand, Corneille, Sardou), mađarskog i talijanskog jezika.

Premda u osrednjim književnim ostvarenjima, Iva Rod izražava naglašeno individualan nazor na svijet. Njezina uglavnom romantičarski intonirana poezija ponegdje sasvim uspjelo predstavlja modernistička strujanja.

Iva Rod umrla je 16. kolovoza 1952. u Zagrebu.

Leksikon hrvatskih pisaca, Školska knjiga, Zagreb, 2000