Stjepan Pavunić

Rođen je 13. kolovoza 1875. godine u mjestu Virju u Podravini kao srednji od trojice sinova u siromašnoj seljačkoj obitelji.

Pučku ili osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, tzv. malu kraljevsku realnu gimnaziju – u Bjelovaru, a u Zagrebu pohađa nadbiskupski licej. 1896. godine upisuje studij bogoslovije (teologije) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završava ga u zadanim rokovima. Za svećenika je zaređen 29. srpnja 1900. godine.

Kapelan u Vrbovcu

Nakon kapelanskih službi u Jamnici i Miholcu pored Križevaca, u prosincu 1902. godine premješten je u Vrbovec gdje kao kapelan služi do mjeseca srpnja 1905. godine. To je njegov prvi boravak u Vrbovcu za vrijeme kojeg se počeo zalagati za okupljanje radnika u "Hrvatskoj radničkoj zajednici" jer je uviđao u kakvim su nepovoljnim prilikama tada živjeli radnici, seljaci i mali obrtnici.

Radio je na osnivanju seljačkih radnih zadruga, i već 1905. godine osnovao je Hrvatsku seljačku radnu zadrugu u Vrbovcu koju je sam vodio. Preporučivao je strukovno okupljanje radnika uz njihovo prosvjećivanje i odgoj. Zalagao se za bolji i ljudskiji odnos prema ženama.

Od srpnja 1906. pa do 1910. godine Stjepan Pavunić djeluje kao kapelan i kateheta (vjeroučitelj) u Krapini. Kao i u Vrbovcu Pavunić je iznimno angažiran u prosvjećivanju i emancipiranju tamošnjih ljudi.

Župnik u Vrbovcu

Odlukom Nadbiskupskog duhovnog stola postavljen je 2. veljače 1911. godine na dužnost vrbovečkog župnika. U vrbovečkoj župi djelovao je uspješno punih trinaest godina, tj. do početka 1924. godine kada je imenovan za župnika u Koprivnici.

Pjevačko društvo „Petar Zrinjski”

Povratkom u Vrbovec Pavunić je nastavio svoje društveno djelovanje iz razdoblja kapelovanja u Vrbovcu. Na njegov poticaj i zalaganje ponovno je počela djelovati Hrvatska seljačka zadruga koju je osnovao još 1905. godine. Na njegov poticaj osnovano je pjevačko društvo „Petar Zrinjski” na uspomenu hrvatskog mučenika Petra Zrinskog koji se 6. lipnja 1621. rodio u Vrbovcu. Prvi zborovođa novoosnovanog pjevačkog društva bio je vrbovečki kapelan Ante Kolarić. Osim što je bio član mjesnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva, bio je i član Mjesnog školskog odbora.

Osnovao je djevojačko društvo „Marijina kongregacija”, kojeg su članice prikazivale nekoliko puta igrokaz „Mučenice Kristova, oprosti mi!”. Društvo katoličkih muževa „Vojska srca Isusova”, osnovao je 1913. godine. Društvo je već u početku djelovanja brojilo oko četrdesetak muškaraca.

Nastojanjem župnika Pavunića sva su nabrojena društva dobila tijekom vremena svoje društvene stjegove koje je on sam u svečanim prilikama blagoslovio. Svrha i djelovanje tih društava, odnosno njihovih članova, osim sudjelovanja na crkvenim svečanostima, pjevačkim smotrama i koncertima, bila je i kulturno-prosvjetna.

Velikim zalaganjem i zaslugom župnika Pavunića početkom 1914. godine održan je veoma uspješan tečaj za kućanice u Vrbovcu. Tečaj je stručno vodila i predavanja održavala učiteljica više djevojačke škole iz Zagreba, Ema Matijašić. Ondašnji vrbovečki liječnik dr. Josip Heininger držao je predavanja iz higijene i prve pomoći s praktičnim pokaznim vježbama. Sam Pavunić govorio je polaznicima tečaja o štednji, čistoći u kući i okolini kuće, te o uspješnom vođenju sitnog gospodarstva, peradarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu.

Pasionske igre

U rujnu 1912. godine Pavunić je prisustvovao na Euharistijskom kongresu u Beču. Tada je u Gradskom kazalištu (Burger Theater) gledao kazališnu predstavu, tzv. duhovnu igru „Muke gospodina našega Isusa Krista”, skraćeno nazvanu „Muka Isusova”, koja je prikazana po uzoru na pasionske igre koje su se tradicionalno održavale u njemačkom gradu Oberammergau. Predstava se Pavunića duboko dojmila pa je odlučio takve igre organizirati u Vrbovcu.

Početkom 1913. godine u Vrbovec dolazi novi kapelan Mihovil Ivšić. Kako je imao smisla za glazbu i pjevanje, odmah je preuzeo vođenje društva „Petar Zrinski” i postao zborovođa. Prije dolaska u Vrbovec boravio je jedno kraće vrijeme u Njemačkoj, pa je tako u gradu Erlau gledao predstavu „Muke Isusove” i njom se kao i Pavunić oduševio. Na prijedlog i nagovor svog župnika prihvato je odmah njegovu ideju o održavanju predstava u Vrbovcu. Izvođače je izabrao između aktivnih članica i članova pjevačkog društva „Petar Zrinski”, djevojačkog društva „Marijina kongregacija” i društva katoličkih muževa „Vojska srca Isusova”.

S uvježbavanjem se počelo već početkom veljače 1913, a angažirano je bilo oko stotinu ljudi. Prvo svečano prikazivanje „Muke Isusove” održano je 3. kolovoza 1913. godine. Predstave su se dalje održavale svake sljedeće nedjelje i blagdana na otvorenome, a u slučaju nevremena, u dvorani Zemljišne zemaljske zajednice, koja se nazivala Seljačko kazalište, a mogla je primiti oko tisuću ljudi.

Predstave je u početku najviše posjećivao građanski i seljački svijet iz Vrbovca i okolice. Kasnije, kada su te predstave predtavljene u novinama i postale poznate široj javnosti, posjećivali su ih i ljudi iz Zagreba, Bjelovara, Križevaca, Koprivnice, Đurđevca, Krapine i drugih mjesta.

ij; Stjepan Pavunić : Virovec, vrbovečki i koprivnički župnik/ Milivoj Kovačić