Obavijest kandidatima/kandidatkinjama – prijam u službu komunalnog redara