Sufinanciranje udžbenika za školsku godinu 2016./2017.

Grad Vrbovec osigurao je 230 tisuća kuna za pomoć učenicima u nabavi udžbenika za školsku godinu 2016./2017. Od tog iznosa po 100 tisuća kuna dobit će I. i II. osnovna škola Vrbovec. Škole su na svojim mrežnim stranicama objavile popise knjiga koje će nabaviti za svoje učenike.

 

Preostali iznos od 30 tisuća kuna namijenjen je učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovca i ostvaruju pravo na dječji doplatak. Subvencija po učeniku iznosi 100 kuna. Za ostvarivanje prava učenici srednjih škola, odnosno njihovi roditelji, morat će podnijeti zahtjev uz koji će priložiti potvrdu škole o upisu u tekuću školsku godinu, presliku važećeg Rješenja o dječjem doplatku, presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, te presliku kartice bankovnog računa s pripadajućim IBAN brojem.

 

Podnošenje zahtjeva za učenike srednjih škola započet će 1. rujna ove godine. Zahtjev se podiže i predaje u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vrbovca, a bit će dostupan i na mrežnim stranicama grada s danom službenog početka podnošenja zahtjeva.