Savjetodavna tijela

1. Vijeće za koordinaciju strateških politika razvoja

2. Savjet mladih Grada Vrbovca
 

Tomislav Grežina – predsjednik

Tea Vincetić – zamjenica predsjednika

Valentina Petanjek Špehar – potpredsjednica

Ivan Petrak – zamjenik potpredsjednice

Lucija Colarić – članica

Tomica Turek – zamjenik članice

Domagoj Debogović – član

Benjamin Baček – zamjenik člana

Miroslav Horvatinović – član

Mateja Fintić – zamjenica člana

Nikolina Kostiha – članica

Michael Ban – zamjenik članice

Domagoj Marinović – član

Monika Kuten – zamjenica člana