Razvojna strategija 2015.-2020.

Odluka o donošenju Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Razvojna strategije Grada Vrbovca za razdoblje od 2015. do 2020. godine

1. Odluka o pokretanju postupka donošenja Razvojne strategije Grada Vrbovca 2015. – 2020.

2. Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu razvojne strategije grada Vrbovca 2015. – 2020.

3. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu razvojne strategije grada Vrbovca 2015. – 2020.

4. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu razvojne strategije grada Vrbovca 2015. – 2020.

5. Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu razvojne strategije grada Vrbovca 2015. – 2020.

Poziv na uvodni sastanak Radne skupine

Poziv na 1. radionicu Radne skupine

Poziv na 2. radionicu Radne skupine

Odluka o imenovanju proširenog sastava Partnerskog vijeća za izradu Razvojne strategije Grada Vrbovca

p>Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju proširenog sastava Partnerskog vijeća za izradu Razvojne strategije Grada Vrbovca

Poziv za 1. zajedničku radionicu Partnerskog vijeća i Radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Vrbovca za razdoblje 2015. – 2020.

Prezentacije s okruglog stola na temu razvoja Vrbovca do 2020. godine

Strateško planiranje i integrirano lokalno upravljanje Vrbovcem

Novi pristupi kreiranju razvojnih politika

Strateške odrednice razvoja Vrbovca i okolice

NAPOMENA kako se svi mogu uključiti s prijedlozima na analize

Tekst brošure Održivi razvoj Vrbovca

Osnovna analiza –Poglavlje 3

Opća SWOT analiza

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2015. do 2020. godine

Poziv na 3. radionicu Radne skupine za izradu Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2015. – 2020.