Komunalna djelatnost

Odluka o komunalnim djelatnostima

Higijeničarska služba

Mikročipiranje pasa

Održavanje javne rasvjete

Poslovi prijevoza pokojnika

Dimnjačarski poslovi

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Nerazvrstane ceste

Program rada zimske službe

DDD mjere

Zbrinjavanje otpada

Imovina

Ostale odluke