Vrbovec grad bez rada na crno

Stop – radu na crno

Želimo da naš Grad odaje sliku pravno stabilnog mjesta, s uređenim tržištem rada, Grad u kojem je :

 • ugodno biti građaninom
 • zadovoljstvo biti radnikom
 • poželjno biti poduzetnikom

Povjerenstvo

Članovi Povjerenstva imenovanog od strane Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (skraćeno: SSSH) i Grada Vrbovca su:

 1. Đurđica Kahlina, SSSH, teritorijalna povjerenica
 2. Zvonko Bračić, SSSH, Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (Komunalac Vrbovec)
 3. Katica Crneković, SSSH, Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (Pučko otvoreno učilište Vrbovec)
 4. Stjepan Grošanić, Grad Vrbovec, zamjenik gradonačelnika
 5. Tomica Pisačić, Grad Vrbovec, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 6. Darko Maček, Grad Vrbovec

Savez samostalnih sindikata Hrvatske pokrenuo je 2005. godine kampanju pod nazivom "Stop radu na crno". Više o kampanji možete saznati iz prezentacije koja se može preuzeti s mrežnih stranica SSSH.

Jedna od aktivnosti kampanje je potpisivanja sporazuma s jedinicama lokalne samouprave. Tako je Grad Vrbovec 8. prosinca 2006. sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske potpisao Sporazum o aktivnostima na provedbi projekta "Vrbovec – grad bez rada na crno" (link na članak). Kampanja je zamišljena tako da jedinice lokalne samouprave potpisuju sporazum kojim se obvezuju da će sprečavati sve oblike rada na crno prvenstveno u poduzećima u svojem vlasništvu a i u drugim gospodarskim subjektima na svojem području.

Temeljem tog Sporazuma u Vrbovcu je konstituirano povjerenstvo za provedbu Sporazuma.

Povjerenstvo je na svojoj drugoj sjednici održanoj 2. travnja 2009. donijelo Program rada i Poslovnik o radu.

Sandučić za prijave građana

Sandučić za prijave građana

Ove godine u Vrbovcu su postavljeni sandučići u kojima građani mogu prijaviti rad na crno. Sandučići su postavljeni na zgradi Grada Vrbovca Trg Petra Zrinskog 9 i zgradi FINA-e, Brdo 3.

Tekst na sandučićima:

Stop – radu na crno

Rad na crno, siva ekonomija, neprijavljeni rad …. sve su to različiti pojmovi za jedan zajednički problem. Rad na crno jedna je od najvećih kočnica razvoja hrvatskog gospodarstva i prepreka ostvarenju prava na dostojanstvene uvjete rada i unapređenje životnog standarda brojnih radnika i njihovih obitelji.

Rad na crno ima mnogo lica!

Najčešći oblici rada na crno u Republici Hrvatskoj su:

 • Poslodavac vas nije prijavio,
 • Poslodavac vam ne isplaćuje plaću,
 • Poslodavac vam dio plaće isplaćuje „na ruke“,
 • Poslodavac vam ne plaća prekovremeni rad,
 • Poslodavac traži da radite duže radno vrijeme od vremena koje je propisano i dopušteno Zakonom o radu

Poštovani građani, prijavite rad na crno P O V J E R E N S T V U za provedbu Sporazuma o aktivnosti na provedbi projekta „Vrbovec – Grad bez rada na crno“, koje čine predstavnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Grada Vrbovca.

Sjednice povjerenstva

Priopćenja

Tribina: ''Ima li rada na crno u razvijenoj Europi''

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Grad Vrbovec i Povjerenstvo imenovano radi aktivnosti na provedbi projekta „Vrbovec – grad bez rada na crno“ organizirali su tribinu pod nazivom ''Ima li rada na crno u razvijenoj Europi“ koja je održana u srijedu, 31. ožujka 2010. godine u Vrbovcu. Na tribini su se okupili sindikalni povjerenici, predstavnici radničkih vijeća, predstavnici obrtnika te predstavnici lokalne samouprave. …opširnije

Iz tiska