Izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2013. godine