Proračun 2016.

Proračun Grada Vrbovca za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (opći i posebni dio), Plan razvojnih programa za 2016. – 2018. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu. Gore navedeni akti doneseni su na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj 17. prosinca 2015. godine.

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu – opći dio

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu – posebni dio

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za 2016. – 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu –POSEBNI DIO

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – OPĆI DIO.pdf

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2016. godinu – POSEBNI dio.pdf