Zračenje s vodotornja niže od propisanog

Jesu li građani Grada Vrbovca izloženi elektromagnetskom zračenju baznih postaja koje su na vodotoranj postavili operatori mobilnih komunikacija i koliko je ono štetno po zdravlje građana? Pitanja su to koja već dulje vrijeme vijećnici u Gradskom vijeću Grada Vrbovca postavljaju na sjednicama ne bi li dobili konkretne odgovore. Školske i predškolske obrazovne ustanove kao i stanari zgrada u neposrednoj blizini odašiljača sumnjičavi su glede zračenja baznih stanica. 

Svoje su bazne postaje na vodotoranj postavili VIPnet, TELE2 i Hrvatski telekom, a tamo je smješten i FM odašiljač Radio Vrbovca.

Kako bi se sve sumnje otklonile i utvrdila izloženost elektromagnetskim poljima na području povećane osjetljivosti u Vrbovcu, Mijo Mijatović, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Vrbovca, ponukan učestalim pitanjima vijećnika, uputio je HAKOM-u, Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, zahtjev za obavljanjem mjerenja na sljedećim lokacijama: I. osnovna škola Vrbovec, stambena zgrada u Ulici Matije Gupca te Dječji vrtić Vrbovec.

Odmah nakon upućenog zahtjeva, djelatnici HAKOM-a obavili su mjerenja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja kako bi provjerili izloženost zračenju. Donijeti su sljedeći zaključci, zahvaljujući kojima građani mogu odahnuti.

U službenom zaključku HAKOM-a stoji kako se na temelju izmjerenih elektromagnetskih polja (EMP) povećane osjetljivosti uvećanih za proširenu mjernu nesigurnost u iznosu od 2,5 dB, može zaključiti da su izmjerene razine niže od propisanih graničnih vrijednosti. Ovaj je zaključak donijet za sve tri lokacije. Bitno je napomenuti kako su propisane granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj manje nego u većini zemalja Europske unije.

Pravilnikom o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, predviđen je i poseban uvjet koji mora biti zadovoljen u slučaju izlaganja elektromagnetskim poljima više različitih frekvencija. Sukladno izmjerenim i obrađenim rezultatima mjerenja, najviša dobivena izračunata vrijednost iznosi 0,08913 (dozvoljena vrijednost prema Pravilniku je manja ili jednaka 1), čime je zadovoljen i ovaj uvjet.

Nakon mjerenja izloženosti elektromagnetskim poljima na području Vrbovca, sigurno se lakše diše. No, iz HAKOM- a napominju kako provjeru usklađenosti radijskih postaja s dopuštenim razinama elektromagnetskih polja provjerava i Ministarstvo zdravstva koje je u tu svrhu propisalo provedbu prvih i periodičnih mjerenja polja za pojedinu radijsku postaju. Stoga se informacije o mjerenjima i utjecaju polja na ljudsko zdravlje mogu zatražiti od Ministarstva zdravstva.

Inače, sva do sada obavljena mjerenja javno su dostupna na HAKOM-ovom GISportalu „Mjerenja EMP-a“.(