Besplatni seminar o porezima

Udruženje obrtnika Vrbovec 15. prosinca organizira besplatni seminar o porezu na dohodak, finacijskim izvještajima i porezima na dobit te porezu na dodanu vrijednost. Više informacija donosimo u prilogu: 

Seminar.doc