Naknade za rodilje

Sukladno Odluci gradonačelnika, Grad Vrbovec i u ovoj će godini nastaviti s isplatama novčanih potpora za novorođenčad za što je u proračunu osigurano 250 tisuća kuna. U 2016. godini za tu je namjenu isplaćeno ukupno 194 tisuće kuna. Iznos potpore po djetetu iznosi 1.500 kuna.

 

Pravo na potporu ostvaruju roditelji novorođene djece s prebivalištem na području Grada Vrbovca, a zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, ured br. 29-31, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, radnim danom od 7 do 15 sati. Uz obrazac zahtjeva, koji se popunjava u Upravnom odjelu, potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za novorođenče, presliku osobne iskaznice jednog od roditelja, OIB roditelja te kopiju bankovnog računa na koji će biti izvršena isplata potpore. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije tri mjeseca nakon rođenja djeteta. 

Odluka.pdf