Ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Beljavine

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je na javnu raspravu stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Beljavine.

Uvid u stručnu podlogu može se ostvariti do četvrtka, 26. siječnja 2017. godine u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Grada Vrbovca, u sobi 43 u uredovnom vremenu.

Javno izlaganje o stručnoj podlozi održat će se u četvrtak, 19. siječnja u gradskoj vijećnici s početkom u 13 sati. Do zaključenja rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe o stručnoj podlozi građani mogu upisati u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu, ili dostaviti poštom.

Za javnu raspravu i izlaganje zadužen je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.