Natječaj za dodjelu potpore udrugama u području kulture

U prilogu donosimo Natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području kulture u 2017. godini:

Javni natječaj – kultura.pdf

Pravilnik 2017. – kultura.pdf

Upute za prijavitelje – kultura.pdf

obrasci za udruge u području kulture.rar