Baza projekata Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca poziva sve zainteresirane da sudjeluju u kreiranju baze projekata Grada Vrbovca kroz ispunjavanje priloženog Obrasca za prijavu projektnih ideja/projekata. Prijaviti se mogu projekti u svim područjima razvoja (javni, privatni i civilni sektor), te moraju zadovoljavati osnovne kriterije odabira: usklađenost s Razvojnom strategijom Grada Vrbovca 2015. – 2020., pojedinim ciljevima, prioritetima i mjerama kroz koje je uključena i usklađenost s nacionalnim i programima EU. 

Odabrani projekti potom prolaze klasifikaciju prema stupnju spremnosti za provedbu, te ih se razvrstava u tri osnovne skupine: 1) projekti potpuno spremni za provedbu, 2) projekti u pripremi, 3) projektne ideje. U priloženoj bazi projekata su navedeni projektne ideje/projekti s pripadajućim statusima provedbe. Baza projekata će biti redovito ažurirana, temeljim dostavljenih i evaluiranih projektnih ideja/projekata.