Rang lista za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2017.

U prilogu se nalazi rang lista udruga za socijalne i kulturne programe: 

Rang lista sufinanciranja udruga.pdf