Odobreni programi udruga u socijali i kulturi za 2017. godinu

Lista udruga i njihovih odobrenih programa za ovu godinu nalazi se u prilogu: 

Programi udruga u socijali i kulturi za 2017. godinu.pdf