Sukob interesa

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), u daljnjem tekstu: Zakona), sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Predstavnikom naručitelja smatra se čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja, član stručnog povjerenstva za javnu nabavu, druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i osobe kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona, Grad Vrbovec kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona.

Ova obavijest daje se temeljem Izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona.

Izjava o sukobu interesa – čelnik tijela Naručitelja – DENIS KRALJ

Izjava o sukobu interesa – čelnik tijela Naručitelja – MARKO BELOŠEVIĆ

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona, Gradski objekti Vrbovec d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona.

Izjava o sukobu interesa – čelnik predstavnika Naručitelja – MARKO DUBRAVEC