Sukob interesa

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016., u daljnjem tekstu: ZJN 2016.), sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

• ako predstavnik naručitelja obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
• ako je predstavnika naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekata s više od 0,5%.

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016., Grad Vrbovec kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN 2016.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

Izjava – sprječavanje sukoba interesa – Denis Kralj

Izjava – sprječavanje sukoba interesa – Marko Belošević

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016., Gradski objekti Vrbovec d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN 2016.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

Izjava – sprječavanje sukoba interesa – Marko Dubravec