Registar ugovora

Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Grad Vrbovec objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni registar ugovora i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Gradski objekti Vrbovec d.o.o. objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni registar ugovora i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 31.12.2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1.1.2018. do 31.12.2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Gradski objekti Vrbovec d.o.o. od 1.1.2018. do 31.12.2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1.1.2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Gradski objekti Vrbovec d.o.o. od 1.1.2020.