Smanjene naknade za rad dogradonačelnicima i vijećnicima

Na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanoj prošlog tjedna odmah nakon konstituirajuće, donesena je Odluka o smanjenju naknada za rad zamjenicima gradonačelnika i vijećnicima. 

Tako će zamjenici umjesto dosadašnjih četiri tisuće, dobivati tri tisuće kuna neto mjesečno. Predsjedniku Gradskog vijeća naknada je smanjena sa 3.200 na 2.500 mjesečno, potpredsjedniku sa 1.600 na 700 kuna, a vijećnici će umjesto dosadašnjih 800 kuna, dobivati 500 kuna mjesečno. 

Gradonačelnik Denis Kralj tom prilikom istaknuo je kako će se na ovaj način godišnje uštedjeti 233 tisuće kuna, a tek treba vidjeti u što će se taj novac uložiti.