Gradsko vijeće – smanjena plaća gradonačelniku, povećane porodiljne naknade

Vijećnici su se 21. lipnja sastali na još jednoj radnoj sjednici. Izglasana je Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za ovu godinu kojom su naknade za novorođenčad povećane sa sadašnjih 1.500 na dvije tisuće kuna. 

U proračunu za ovu godinu za naknade je namijenjeno ukupno 250 tisuća kuna.

Porodiljne naknade isplaćuju se od 2001. godine. Do 1. lipnja ove godine isplaćena je 51 naknada i potrošeno 76.500 kuna. S obzirom na novu inicijativu gradonačelnika, ostaje prostora za još 86 Vrbovčana – pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomica Pisačić.

Na ovoj je sjednici odlukom vijećnika, smanjena plaća gradonačelniku i to za 1.200 kuna neto mjesečno, čime će se godišnje uštedjeti 28.995 kuna. Bivši gradonačelnik Bregović imao je 13.934,88 kuna neto plaću, dok Kralj ima 12.728,85 kuna. Ukupan trošak plaće za bivšeg je gradonačelnika mjesečno iznosio 25.872,78 dok će za sadašnjeg iznositi 23.456,47 kuna.

Donesena je i Odluka o porezima Grada Vrbovca. Kako je pojasnila pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Petanjek, ne radi se o uvođenju novih poreza, već o usklađenju sa novim Zakonom o lokalnim porezima. Do 30. studenog ove godine, Vijeće mora donijeti Odluku o porezu na nekretnine koji će zamjenjivati komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.