Osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi

Početkom nove školske godine nastavljen je projekt  „Korak uz korak“  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.

Nositelj projekta je Grad Vrbovec kojeg provodi u partnerstvu sa I. osnovnom školom Vrbovec, II. osnovnom školom Vrbovec i Razvojnom agencijom Grada Vrbovca. Nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju te odabira kandidata za školsku 2017./2018. godinu zaposleno je 14 pomoćnika u nastavi za isto toliko učenika.  

Ugovor sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je sklopljen na iduće četiri godine. Ukupan vrijednost projekta procjenjuje se na 2.536.900,80 kuna, a od toga 2.333.948,73 kuna čine bespovratna sredstava osigurana iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ostatak sredstava potrebnih za provođenje projekta podmiruje Grada Vrbovec.

Podsjetimo se – pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Projekt „Korak uz korak“ prati provođenje više strategija od lokalne, regionalne, nacionalne do europske razine i imati će pozitivan utjecaj na  poboljšanje odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnije socijalizacije i emocionalno funkcioniranje te napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju.