Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017.