Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za upravnog referenta za pismohranu i opće poslove – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Referent za pismohranu i opće poslove.docx