Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje