Savjetovanja u tijeku

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec. 

 

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću.doc

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova DVV.pdf

Izvješće o savjetovanju s javnošću.pdf

Vazeca Odluka.pdf