Natječaj za stručnog suradnika za opće poslove

 Natječaj za stručnog suradnika za opće poslove.

NATJECAJ – strucni suradnik za opce poslove.pdf

Obavijest kandidatima – strucni suradnik za opce poslove.pdf