Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam stručnog suradnika za opće poslove te poziv za testiranje